Úvodná stránka » Reklamačné podmienky

Na všetky nami dodávané výrobky pre domácnosť, je fyzickým osobám, zaistená záručná doba min. 24 mesiacov. Táto záručná doba beží odo dňa prevzatia kupujúcim. V prípade poruchy výrobku, je nutné kontaktovať firmu Bond marketing, s.r.o.. Všetky kontakty sú uvedené na priloženom návode na obsluhu so záručným listom.

Než zavoláte záručný servis prekontrolujte:

• či ak máte nákuopnú faktúru alebo potvrdený záručný list.
• prekontrolujte, či správne ovládate spotrebič, podľa priloženého návodu na obsluhu
• či ak nie je porucha mimo daný spotrebič (chybná el. inštalácie, chybná vodoinštalácie, nedostatočný tlak vody a pod.)

Predĺžená záručná lehota:
Predĺžená záručná doba je vyznačená na záručnom liste, príp. v dodatku záručného listu. Tieto dokumenty, vrátane faktúry je nutné uschovať po celú dobu predĺženej záručnej doby.

Nenájdené záručné listy, popr. návody na použitie
Záručné listy nemusí byť potvrdené. Ako podklad pre uznanie záruky, bude rovnako ako v ďalších krajinách EÚ slúžiť nákupný doklad faktúra, ktorú zákazník dostane pri doručení tovaru. Na požiadanie zákazníka predávajúci vystaví záručný list. Záručné listy a návody na obsluhu sú priložené k tovaru. Ak sa nedopatrením vo výrobni stane, že návod popr. záručný list chýba, prosíme, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info(zavi...)drvic.sk
Následne zariadime ich doručenia na e-mailový kontakt popr. vašu doručovaciu adresu.

Reklamačný poriadok

Vaša reklamácia sa snažíme vybavovať v čo najkratších termínoch k Vašej spokojnosti.
Pre internetový obchod platia rovnaké podmienky, ako v bežných kamenných obchodoch.

Reklamačný poriadok platný na dodané výrobky, sa riadia podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení ďalších predpisov. Tento zákon sa vzťahuje na tovar, u ktorého došlo k vade a je uplatňované právo kupujúceho zo zodpovednosti za vady. Ďalej len: kupujúci, reklamácie, predávajúci:

• Povinnosťou kupujúceho je, sa pri preberaní objednaného tovaru presvedčiť, či nie je mechanicky poškodený (výrobok, obal) a či zodpovedá vami objednanému modelu. Podpisom prepravcovi kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá v poriadku a nepoškodená. Ak zistíte závadu, tovar nepreberajte a na mieste s vodičom spíšte reklamačný protokol, na neskoršie reklamácie v zmysle mechanického poškodenia nebude braný ohľad. Túto skutočnosť prosím ihneď povedzte formou e-mailu na info(zavi...)drvic.sk
Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, pričom všetok tovar je poistený. Následne, môže kupujúci požadovať vrátenie peňazí na predávajúcim, popr. nový výrobok.
• po prevzatí tovaru kupujúcim sa na výrobok vzťahuje záručná doba uvedená pri jednotlivých druhov výrobkov (najmenej však 24 mesiacov).
• po záručnej dobu môže kupujúci uplatniť záručný servis na firme Bond marketing, s.r.o.
• v prípade naplnenia ustanovení zákona, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy

Náklady spojené s dopravou tovaru do servisu a späť zo servisu vám budú uhradené pri splnení týchto podmienok:

• vopred bude s naším reklamačným oddelením dohodnuté, že si tovar dopravíte do firmy Bond marketing, s.r.o. na vlastné náklady
• reklamácie bude oprávnená (nebude sa jednať napr. O závadu spôsobenú chybnou obsluhou, mechanickým poškodením, dopravou tovaru a pod.)
• podáte žiadosť o úhradu nevyhnutných nákladov spojených s dopravou reklamovaného tovaru, popr. bude dohodnutá doprava hradená firmou Bond marketing, s.r.o.
• písomne doložíte výšku nákladov (účtenka za poštovné, prepravný list a pod.).
• Upozornenie: možno preplatiť len náklady v primeranej výške vzhľadom k povahe tovaru (napr. náklady za poštovné nie za taxi službu).

Podmienky na vyplatenie peňazí na tovar vrátený v 14-dennej ochrannej lehote:
Podľa zákona má kupujúci právo do 14 dní od predaja vrátiť tovar bez udania dôvodov. Tovar musí byť vrátený na adresu predávajúceho osobne, alebo spôsobom, ktorý popisujeme v odseku nižšie. Zásielky vrátené formou dobierky, alebo zásielky zaslané po uplynutí lehoty 14 dní nebudú prijaté. Tovar vrátane originálneho obalu musí byť v bezchybnom stave, nepoškodený, neporušený, nepoužitý, vrátane všetkých dokladov, návodov, záručných listov, darčekov a pod., Schopný ďalšej distribúcie.

V prípade vrátenia tovaru v 14-dennej ochrannej lehote, si kupujúci musí zvoliť na vlastné náklady taký druh prepravcu, ktorý nechá po doručení zásielky na sídlo spoločnosti Bond marketing, sro, obsah riadne prekontrolovať, (tzn. Výrobok rozbaliť) a zistiť jeho stav . V týchto prípadoch, odporúčame našim zákazníkom, aby najlepšie doručili výrobok osobne a neposielali ich napr. Slovenskou poštou, kde nie je možnosť rozbalení a prekontrolovaní zásielky. Zásielky, ktoré nemajú možnosť fyzické kontroly výrobku sú vrátené odosielateľovi. Stav vráteného tovaru bude prekontrolovaný prijímacom technikom, ktorý následne vyrozumie kupujúceho.


Pracovný čas
kancelárie a skladu
po - pia, 8:00 - 14:00 hod.
platný od 4.1.2024

 

DRVIČ BOND je silne návykový

 

Facebook pridajte si nás

Obľúbené odkazy

Jazykové verzie:  Česká verze